Stress

[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px” bg_video=”” class=”” style=””][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container][text_output]

Stress

Overspannenheid

De termen ‘overspannenheid’ en ‘burn-out’ worden vaak door elkaar gebruikt. Ze lijken op elkaar, maar zijn verschillend. Mensen raken overspannen wanneer zij lange tijd te veel spanning ervaren. Spanning hoort bij het leven, maar wanneer de spanningen die u ervaart uw draagkracht te boven gaan en te lang aanhouden, zult u spanningsklachten ontwikkelen. Mensen met overspannenheidsklachten rapporteren vaak een gejaagd gevoel, nervositeit en geïrriteerdheid. Zij geven vaak aan dat zij het overzicht kwijt zijn en geen grip meer voelen op de situatie waarin zij verkeren. Ook krijgen zij vaak allerlei lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, hyperventilatie en spierpijn. Wanneer u niet tijdig ingrijpt en de overspannenheid aanhoudt, is de kans groot dat dit tot ernstige vermoeidheid en uitputting zal leiden. We spreken dan van een burn-out. Overspannenheid kan zodoende een voorstadium van een burn-out zijn.

Burn-out

Mensen met een burn-out vertellen vaak dat zij achteraf gezien al lange tijd klachten hebben, welke er langzaamaan ingeslopen zijn en in de loop van de tijd steeds verder zijn toegenomen. De klachten die vaak genoemd worden zijn ernstige vermoeidheid, uitputting, verhoogde emotionaliteit en prikkelbaarheid, vermindering van concentratie en verlies van overzicht, piekeren, slaapproblemen en lichamelijke klachten. Deze klachten ontstaan doordat men te veel spanning ervaart en te weinig ontspant. Dit kan gebeuren door te veel spanningen in het privéleven of op het werk, maar meestal doordat er op beide vlakken lange tijd te veel spanning ervaren wordt.

Een burn-out lijkt in verschillende opzichten op een depressie. Een verschil is dat bij een burn-out meestal de uitputting als belangrijkste klacht genoemd wordt en bij de depressieve stoornis de somberheid als belangrijkste klacht wordt gerapporteerd. Een ander verschil is dat mensen met een burn-out nog wel activiteiten willen ondernemen, maar zich daar door de uitputting niet toe in staat achten. Terwijl mensen met een depressie geen interesse meer hebben in het ondernemen van activiteiten. Ook maken mensen met een burn-out vaak melding van een duidelijk punt waarop zij ‘afknapten’ of ‘instortten’. Bijvoorbeeld, nadat ze op het laatste moment nog een dossier op hun bureau gelegd kregen ‘knapte er iets’ en lukte het niet meer om door te gaan zoals voorheen.

De cognitief gedragstherapeutische behandeling van stressklachten richt zich op de gedachten en het gedrag waardoor uw klachten zijn ontstaan en in stand gehouden worden. Vaak wordt u gemotiveerd om langzaam weer meer te gaan ondernemen, waarbij u geleerd wordt om een gezonde balans tussen in- en ontspanning te vinden.

‘Overspannenheid’ en ‘burn-out’ zij geen officiële diagnoses, maar worden door psychologen wel als verschijnsel erkend. Een behandeling wordt doorgaans niet vergoed door verzekeraars.

[/text_output]Direct aanmelden[/container][/vc_column][/vc_row]