Kosten

Vergoede zorg

Een behandeling bij Move for Motion wordt in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. We spreken van ‘vergoede zorg’, wanneer er een zogenaamde DSM5 diagnose gesteld kan worden, waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, en wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts of een medisch specialist.

De kosten van een behandeling zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden elk jaar aan het dan geldende NZa tarief aangepast. Aan het eind van de behandeling wordt berekend hoeveel minuten er aan ‘face-to-face’ contacten, telefonische consulten, e-mails, overleg met derden, administratie, e.d. zijn besteed. Vervolgens wordt bepaald in welke van de vier onderstaande categorieën uw behandeling valt.

Basis GGZ Kort max. 294 minuten 522,13 euro
Basis GGZ Middel max. 495 minuten 885,01 euro
Basis GGZ Intensief max. 750 minuten 1.434,96 euro
Basis GGZ Chronisch max. 753 minuten 1.380,49 euro

Bij een ‘onvolledig behandeltraject’ (max. 120 min.), bijvoorbeeld wanneer na de intake blijkt dat u moet worden doorverwezen, wordt het door de NZa vastgestelde bedrag van 228,04 euro in rekening gebracht.

Omdat pas aan het eind van een behandeling bepaald kan worden hoeveel minuten er besteed zijn, krijgt u aan het eind van de behandeling een factuur. De factuur dient u te betalen aan Move for Motion en kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar declareren.

Vergoeding

Move for Motion werkt ‘contractvrij’, wat betekent dat wij bewust geen contracten hebben afgesloten met verzekeraars. 

Indien er sprake is van ‘vergoede zorg’ kunt u de kosten van een behandeling natuurlijk wel declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een ‘restitutiepolis’ heeft afgesloten, wordt doorgaans 100% van het NZa tarief vergoed. Indien u een ‘naturapolis’ heeft, is de vergoeding meestal 70%-80% van het NZa tarief.

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat voor polis u heeft afgesloten en welk percentage vergoed zal worden. U wordt in alle gevallen geadviseerd om uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen. Houdt u bovendien rekening met het ‘eigen risico’ dat op vergoedingen in mindering kan worden gebracht. Het ‘eigen risico’ bedraagt in 2021 minimaal 385,00 euro.

Op de website van de Contractvrije Psycholoog kunt u een uitgebreid overzicht vinden van alle zorgverzekeraars en welk percentage van de behandelkosten zij vergoeden in 2021. Rond het eind van het jaar kunt u altijd wisselen van zorgverzekeraar.

Onvergoede zorg

De behandeling van bijvoorbeeld relatieproblemen, bepaalde seksuele klachten, specifieke fobieën en stressklachten wordt tegenwoordig niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt soms wel een beroep doen op vergoeding vanuit een aanvullend pakket. Uw eigen verzekeraar kan u hier meer informatie over geven.

  • Het tarief voor een behandelsessie van 45 min. is 114,41 euro.
  • Voor een telefonisch/e-mail consult wordt 38,14 euro per 15 min. gerekend.

Wanneer er sprake is van ‘onvergoede zorg’ ontvangt u na elke sessie een factuur (NZa tarief), welke u dient te betalen aan Move for Motion.

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Annuleren of verzetten kan telefonisch of per e-mail.

  • Bij annulering of verzetten van een afspraak binnen 24 uur wordt een vast tarief van 114,41 euro in rekening gebracht (ook bij overmacht, zoals bij verkeers- en weersomstandigheden of ziekte).

NB. Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.