De praktijk

Het leven is grillig en kan een hoop narigheid op ons pad werpen. Deze narigheid is niet altijd te voorkomen en soms zo groot dat het moeilijk is om het alleen te dragen. In dat geval kan een psychologische behandeling houvast bieden en de weg voorwaarts weer vrijmaken.

Maar ook wanneer we ons in rustig vaarwater bevinden, worden we soms geplaagd door heftige emoties, irrationele gedachten of inadequaat gedrag. Ook dan kan een psychologische behandeling verlichting geven, door het inzicht in de klachten te vergroten en een verandering in vaste patronen te bewerkstelligen.

Wanneer mensen te maken krijgen met narigheid of last hebben van hun emoties, gedachten of gedrag, kan dat er tevens voor zorgen dat we moeilijkheden ondervinden in onze relaties met anderen of geconfronteerd worden met problemen rond intimiteit en seks. Behandeling kan dan helpen om spanningen te verminderen en alle opties zichtbaar te maken.

Dít is het mijn idee van een psychologische behandeling: Houvast bieden wanneer het leven grillig is, oude patronen doorbreken en nieuwe mogelijkheden verkennen. Dit alles met als doel om beweging te creëren wanneer u vastgelopen bent!

Heeft u het gevoel vast te zitten? Dan is dít het moment om contact op te nemen!

Praktijk Jolien Spoelstra
Boek Zinderend Leven - Jolien Spoelstra

Zinderend leven – Verbeter je seksleven en vergroot je levensgeluk is nu overal (online) verkrijgbaar!

Klachten

Relatie problemen - Praktijk Jolien Spoelstra

Relatieproblemen

Wanneer mensen aan ‘relatieproblematiek’ denken, denken ze vaak aan slaande ruzies of stellen die alle respect voor elkaar zijn kwijtgeraakt. Gelukkig zijn de meeste relatieproblemen subtieler van aard. Mensen die in relatietherapie gaan, geven bijvoorbeeld aan dat ruzies hoger oplopen dan ze willen, dat het hen niet lukt om patronen te doorbreken, dat ze moeite hebben om goed met elkaar te communiceren of een gevoel van connectie missen.

Lees meer over relatieproblemen >>

Seksuele problematiek - Praktijk Jolien Spoelstra

Seksuele problematiek

Seksuele problemen zijn heel divers. Denk bijvoorbeeld aan pijn bij het vrijen, vaginisme, erectieproblemen of moeite met klaarkomen. Veel mensen ervaren seksuele problemen in de relatie met hun partner, bijvoorbeeld doordat de één vaker seks wil dan de ander of andere seksuele wensen heeft. Wanneer mensen worstelen met hun seksuele voorkeur of genderidentiteit kan dit uiteraard ook met een seksuoloog besproken worden. 

Lees meer over seksuele problematiek >>

Angst - Praktijk Jolien Spoelstra

Angst

Angstklachten komen in vele vormen voor en een hoop mensen hebben er last van. Zo worden veel mensen geplaagd door onzekerheden, veelvuldig piekeren of paniekaanvallen. Soms hebben mensen een specifieke angst, zoals een angst voor  sociale situaties of het krijgen van een ziekte. Ze zijn dan geneigd om bepaalde omstandigheden te vermijden, waardoor de angst weer in stand gehouden wordt. 

Lees meer over angst >>

 

Depressie - Praktijk Jolien Spoelstra

Depressie

Wanneer mensen last hebben van een depressieve stoornis geven ze vaak aan een sombere stemming te hebben, weinig energie te ervaren en minder te kunnen genieten. Veel mensen krijgen in hun leven wel een keer met depressieve klachten te maken, wat een grote impact kan hebben op henzelf en de omgeving. Gelukkig is een depressie doorgaans goed te behandelen.

Lees meer over depressie >>

 

Trauma - Praktijk Jolien Spoelstra

Trauma

Ieder mens maakt wel eens nare of schokkende gebeurtenissen mee. Vaak verdwijnen deze ervaringen langzaam uit ons geheugen, waardoor we er geen last meer van hebben. ‘Tijd heelt alle wonden’ wordt dan wel gezegd. Soms blijven mensen echter last houden van wat er voorgevallen is. We spreken dan van een trauma. Er zijn effectieve manieren om traumaklachten te verminderen.

Lees meer over trauma >>

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie - CGT

Cognitieve gedragstherapie, ook wel CGT genoemd, is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie die al vele jaren wordt toegepast. Volgens de ‘officiële behandelrichtlijnen GGZ’ is het dé aangewezen behandelvorm bij o.a. seksuele disfuncties, angstklachten en lichte tot matige depressieve klachten.

 

De term ‘cognitieve gedragstherapie’ is eigenlijk een samenvoeging van ‘cognitieve therapie’ en ‘gedragstherapie’. Cognitieve therapie richt zich op het opsporen van irreële gedachten en het veranderen daarvan in reële gedachten. Hierdoor zal u anders tegen gebeurtenissen aan gaan kijken of de situatie waarin u zich bevindt anders beleven. De door u ervaren emoties zullen vanwege uw andere kijk op zaken eveneens positief veranderen.

Bij gedragstherapie wordt vooral aandacht besteed aan het identificeren en veranderen van ineffectief gedrag, waardoor klachten veroorzaakt of juist in stand gehouden worden. Door ineffectief gedrag te vervangen door effectief gedrag wordt de kans groter dat u krijgt wat u wilt of nodig heeft. Hierdoor zullen uw emoties positiever worden en wordt uw kijk op gebeurtenissen aangepast.

Op deze manier ontstaat er beweging, daar waar u bent vastgelopen. U zal positievere emoties ervaren, rationeler gaan denken en effectiever gedrag vertonen.

 

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, of VGCt, raadplegen. Hier vindt u ook enkele video’s over cognitieve gedragstherapie bij angst, depressie, trauma, e.d. Jolien Spoelstra is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut en supervisor.

Emotionally Focused Therapy - EFT

Emotionally Focused Therapy, of kortweg EFT, is een effectieve vorm van relatietherapie die ontwikkeld is door Sue Johnson. EFT is gebaseerd op de zogenaamde ‘hechtingstheorie’ die zegt dat niemand gemaakt is om alleen te zijn. Elk mens functioneert beter wanneer hij of zij een sterke connectie voelt met een ander die emotioneel beschikbaar en dichtbij is. In de veilige nabijheid van de ander kunnen we bijna alles aan!

In een relatie kunnen emoties soms echter hoog oplopen en wanneer dit gebeurt kan de nabijheid van onze geliefde helemaal niet veilig voelen. Partners maken soms pijnlijke opmerkingen richting elkaar of spreken juist helemaal niet meer. Stellen komen vaak vast te zitten in patronen, waarbij het gedrag van de één het gedrag van de ander versterkt en andersom. Vaak blijkt het te lastig voor mensen om deze dans te stoppen. Wanneer dit ook in uw relatie het geval is, dan kan een behandeling door middel van EFT helpen.

 

Tijdens een EFT-behandeling worden emoties als ingang gebruikt om uiteindelijk meer begrip voor elkaar te creëren. Vaak zit er pijn onder alle boosheid of de stilte. Alleen wanneer u in staat bent om uw partner te vertellen wat de oorzaak van uw pijn is en wat u graag anders zou willen, kan de ander hierin iets voor u betekenen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat beide partners bereid zijn om naar hun eigen emoties te kijken en hun kwetsbaarheden aan de ander te durven laten zien.

Tijdens een behandeling door middel van EFT identificeren we negatieve interactiepatronen die in de relatie zijn ontstaan. Bovendien wordt u geholpen om de emoties die u ervaart op een adequate manier aan de ander kenbaar te maken en om uw wensen helder te verwoorden. De communicatie tussen u en uw partner zal verbeteren en jullie zullen meer connectie ervaren.

 

Wanneer verbaal, fysiek of seksueel geweld een rol speelt in de relatie is EFT niet de juiste therapievorm. Het geweld zal dan eerst moeten stoppen. Een therapeut die ervaring heeft met de behandeling van huiselijk geweld kan dan helpen. Alleen wanneer het geweld gestopt is kan een EFT-behandeling helpen om de onderliggende relationele problemen aan te pakken.

Voor meer informatie over Emotionally Focused Therapy kunt u de website van de Stichting EFT Nederland en de website van de The International Centre of Excelence in Emotionally Focused Therapy, of ICEEFT, raadplegen. Jolien Spoelstra is geregistreerd als EFT-relatietherapeut.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, of kortweg EMDR, is een bewezen effectieve behandelvorm die ingezet wordt, wanneer mensen last hebben van aanhoudende klachten die ontstaan zijn na een traumatische ervaring.

Hoewel EMDR ontwikkeld is voor de behandeling van traumaklachten kunnen ook sommige angstklachten behandeld worden door middel van deze therapievorm. Zo kan iemand een liftangst ontwikkelen, nadat iemand een keer in een lift vastgezeten heeft, of een sociale fobie ontwikkelen, nadat iemand in een sociale situatie in paniek is geraakt. Bovendien kan iemand na pijnlijke seksuele ervaring of een heftige bevalling bijvoorbeeld bang worden voor penetratieve seks of om opnieuw zwanger te raken. Ook in dergelijke gevallen kan besloten worden om EMDR toe te passen.

 

Tijdens een EMDR-behandeling wordt u gevraagd om aan de nare gebeurtenis terug te denken en de daarbij behorende gedachten en emoties op te roepen. Vervolgens zal uw behandelaar u vragen om de aandacht tevens op een andere stimulus te richten, waardoor u afgeleid wordt. Dit zorgt ervoor dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd en de nare emoties die aan de herinnering gekoppeld zijn afnemen. Na de behandeling kunt u aan de nare gebeurtenis terugdenken zonder overspoeld te worden door uw emoties. Angsten die na de nare gebeurtenis ontstaan zijn, worden minder of verdwijnen geheel.

 

Voor meer informatie over een behandeling door middel van EMDR kunt u de website van de Vereniging EMDR Nederland raadplegen. Hier vindt u ook enkele video’s van EMDR-behandelingen bij kinderen en volwassenen. Jolien Spoelstra is opgeleid als EMDR-therapeut.

Supervisie

Supervisie is leerzaam en leuk! U neemt de tijd om samen met uw supervisor te sparren over ingewikkelde casuïstiek, uw behandelmethoden en uw rol als therapeut. Voorafgaand aan het supervisietraject wordt vastgesteld wat uw leerdoelen zijn en hoeveel supervisiesessies er zullen plaatsvinden. Daarna gaan we van start…

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor supervisie, dan kunt u een e-mail sturen naar info@jolienspoelstra.nl of telefonisch contact op nemen via 06-17 067 499.

NVVS supervisie

Wanneer u in opleiding bent tot seksuoloog NVVS of consulent seksuele gezondheid NVVS dient u supervisie te volgen. Jolien Spoelstra is als supervisor bij de NVVS geregistreerd. De kosten voor supervisie bedragen 100 euro per sessie van 60 minuten en de supervisiesessies zullen doorgaans eens per drie weken plaatsvinden. Het is mogelijk om sessie via beeldbellen in te plannen.

De precieze registratie-eisen kunt u vinden op de website van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor seksuologie, of NVVS.

VGCt Supervisie

Wanneer u in opleiding bent tot cognitief gedragstherapeut VGCt of cognitief gedragstherapeutisch werker VCGt dient u supervisie te volgen. Jolien Spoelstra is als supervisor bij de VGCt geregistreerd. De kosten voor supervisie bedragen 100 euro per sessie van 45 minuten. Het is mogelijk om dubbele sessie en sessies via beeldbellen in te plannen.

De precieze registratie-eisen kunt u vinden op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, of VGCt. 

 

“Jolien zorgt voor een veilige omgeving en heeft veel aanknopingspunten gegeven om zelf mee aan de slag te kunnen.”

“Heel erg betrokken en eerlijk. Ze geeft je een positieve vibe. Je merkt echt dat er tijd voor je genomen is en er goed geluisterd wordt.”

“Zeer fijne ervaring bij deze praktijk. Een aanrader!”

“Het heeft mijn leven veranderd!
Ik wou alleen dat ik dit eerder had gedaan.”

Ook jij kan zinderend leven!

Wanneer je seksleven niet lekker loopt, kost dit vaak een hoop energie. Het kan grote invloed op je relatie hebben en zelfs je levensgeluk verminderen. Maar hoe vind je de weg terug naar een seksleven vol zin?

In haar zinderende debuut schrijft seksuoloog Jolien Spoelstra open en zonder oordeel over de seksuele klachten die zij in haar praktijk behandelt, zoals pijn bij het vrijen en verminderd seksueel verlangen. Met humor en empathie schetst ze de mensen die op haar spreekuur komen en laat ze zien welke universele thema’s vaak aan hun problemen ten grondslag liggen. Bovendien rekent zij af met de achterhaalde ideeën en misvattingen die vrouwelijk seksueel genot in de weg kunnen staan.

Denk jij bijvoorbeeld dat het normaal is dat seks af en toe pijn doet? Dat wanneer een vrouw vochtig is dit betekent dat ze opgewonden is? Dat er een verschil is tussen een clitoraal en een vaginaal orgasme? Dat mannen altijd zin hebben? Dat seks gelijkstaat aan penetratie en dat klaarkomen betekent dat de seks goed was? Dat mensen in een seksueel bevredigende relatie niet masturberen of dat fantaseren over een ander betekent dat er iets mis is met je relatie?

Zo ja, dan is dit het boek voor jou!

Zinderend Leven - Jolien Spoelstra

Santé – Consensuele monogamie

Daar zitten ze, een jong stel van in de twintig met flinke onenigheid over de grenzen van hun relatie. ‘We zijn toch monogaam?’ Zegt Noë tegen haar vriend. ‘Dan snap ik niet dat je betaalt om te webcammen met een andere vrouw. Dat voelt voor mij alsof je naar een...

Santé – Jij moet eerst! Nee, jij!

“Ik vind het gewoon heel belangrijk en ben bang dat als we ons seksleven niet op de rit krijgen, het uiteindelijk ons huwelijk gaat kosten. Ik probeer dat te voorkomen,” zegt Samantha geëmotioneerd. Haar man Henry zit er stilletjes bij. “Wat gebeurt er nu bij jou, als...

Santé – Naar elkaar toe bewegen

Het is een prachtige lentedag, wanneer Ruth en Isabel aankloppen. Isabel is een jaar geleden vreemdgegaan en hun relatie heeft daar flink onder te lijden. Beiden geven aan met elkaar door te willen, maar op de één of andere manier lijken ze steeds verder van elkaar...

Santé – De starre man

Maya en Jan komen al enige tijd voor relatietherapie bij mij. Jan is een wat autoritaire man van halverwege de vijftig, die er nogal traditionele opvattingen op na houdt. Maya heeft zich altijd geschikt in hoe hij is. Maar nu de kinderen groter worden en ze zo meteen...

Santé – Friends with benefits

Clara is een ondernemende carrièrevrouw van rond de dertig. In een stralend wit bloesje en hippe gympen zit ze tegenover me. Ze dompelt een theezakje in het kopje heet water dat ik haar net aangereikt heb. Wanneer het water de juiste kleur heeft, begint ze te...

Santé – Klaarkomen op jouw manier

Op een herfstige vrijdagochtend zie ik Feline en Masha, twee jonge meiden uit Amsterdam. Een beetje luidruchtig en met een koffiebeker in hun hand lopen ze mijn praktijk binnen. Pas wanneer ze lekker gesetteld zijn op mijn bank komen ze beiden een beetje tot rust....

Santé – De soulmate mythe

‘Ik had laatst zo’n spel gekocht,’ begint Anoek, ‘met van die kaartjes waar spannende vragen op staan. Weet je wat ik bedoel?’ ‘Zeker,’ zeg ik. ‘Om elkaar op seksueel gebied beter te leren kennen, toch?’ Anoek knikt. ‘Nou, één van de vragen voor Mo was of hij wel eens...

Santé – Bestaat die o zo geweldige G-spot nou wel of niet?

Regelmatig raad ik vrouwen aan om op zoek te gaan naar datgene wat hen seksueel prikkelt: zowel geestelijk, als lichamelijk. Ik vraag ze dan bijvoorbeeld om te onderzoeken welke porna, erotische verhalen of seksuele fantasieën ze opwindend vinden. Maar ik geef ze ook...

Santé – Seks is voor jonge mensen

De telefoon gaat en ik neem op. ‘Ja, hallo… met Henriëtte,’ hoor ik aan de andere kant. ‘Spreek ik met de seksuologe?’ Ik geef aan dat ik inderdaad als seksuologe werkzaam ben. ‘Ah ja, goed goed, nou ik heb wat vragen over de therapie die je geeft. Komt dat gelegen?’...

Santé – Spontane seks

'Ik snap echt niet wat er nu anders is,’ begint Maarten. Hij kijkt opzij naar Sara, zijn vriendin. Zij haalt haar schouders op. ‘Tja, ik weet het ook niet. Vroeger kostte het geen moeite, het ging gewoon vanzelf. Maar de laatste jaren is seks hard werken geworden. We...
Over Jolien Spoelstra

Over Jolien

Jolien studeerde klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht, waarna zij bij verschillende grote GGZ-instellingen door heel Nederland heeft gewerkt.

In de jaren die volgden voltooide zij de post-master opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, of kortweg GZ-psycholoog, de specialisatie tot cognitief gedragstherapeut, de opleiding tot EMDR-therapeut, de post-master opleiding tot seksuoloog NVVS en de opleiding tot EFT-relatietherapeut.

Inmiddels is zij tevens geregistreerd als supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, de VGCt, en de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, de NVVS.

In 2015 heeft Jolien de deuren van haar eigen praktijk geopend, waar mensen sindsdien terecht kunnen met relatieproblemen, seksuele problematiek, angst, depressie en trauma.

Naast haar werk als therapeut, schrijft zij columns over liefde en seks voor Santé magazine en is onlangs haar debuut Zinderend leven – Verbeter je seksleven en vergroot je levensgeluk verschenen.

Contact

Contactformulier


  * verplicht veld

  Contact

  06-17 067 499
  info@jolienspoelstra.nl

  Adres

  Wilhelminastraat 53
  2011VL Haarlem, Nederland

  Wachtlijst

  De wachtlijst is op dit moment ongeveer 6 weken (1 december 2022).

  LET OP! De praktijk is gesloten van 24 december 2022 tot 16 januari 2023.

  Kosten

  Op 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM) geïmplementeerd, een nieuw bekostigingssysteem voor de gehele geestelijke gezondheidszorg. De kosten van een behandeling zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden elk jaar aan het dan geldende NZa tarief aangepast. De kosten worden per consult bij u in rekening gebracht.

  Jolien Spoelstra werkt uitsluitend in de basis GGZ en ‘contractvrij’. Dit laatste betekent dat zij bewust geen contracten heeft afgesloten met verzekeraars. Een behandeling wordt in de meeste gevallen evenwel geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

  Indien u verzekerd bent bij Aevitae-Eucare, CZ of IZZ en de kosten van uw behandeling wenst te declareren bij uw verzekeraar, wordt u echter geadviseerd om hulp te zoeken bij een gecontracteerde behandelaar.

  Vergoede zorg

  We spreken van ‘vergoede zorg’, wanneer er een zogenaamde DSM5 diagnose gesteld kan worden, waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, en wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts, een medisch specialist of een psychologische hulpverlener werkzaam in de gespecialiseerde GGZ.

  Indien er sprake is van ‘vergoede zorg’ kunt u de kosten van een behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een zogenaamde ‘restitutiepolis’ heeft afgesloten, wordt doorgaans 100% van het NZa tarief vergoed. Indien u een ‘naturapolis’ heeft, is de vergoeding meestal 60%-80% van het NZa tarief. U dient in dat geval een gedeelte van de kosten dus zelf te betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat voor polis u heeft afgesloten en welk percentage vergoed zal worden. Houdt u tevens rekening met het ‘eigen risico’ dat op vergoedingen in mindering kan worden gebracht.

  • De eerste twee gesprekken van een behandeltraject zijn doorgaans intakegesprekken. Voor een intakegesprek (60 min.) wordt 163,37 euro in rekening gebracht.
  • Voor een behandelconsult (45 min.) wordt 120,99 euro gerekend.
  • Voor een behandelconsult (60 min.) wordt 143,71 euro gerekend.

  Wanneer gesprekken langer duren, wordt er meer in rekening gebracht. Uw behandelaar, uw verzekeraar en de NZa kunnen u hierover informeren.

  Onvergoede zorg

  De behandeling van o.a. seksuele klachten, relatieproblemen, stressklachten, rouw en levensfaseproblematiek wordt tegenwoordig meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt soms wel een beroep doen op vergoeding vanuit een aanvullend pakket. Uw eigen verzekeraar kan u hier meer informatie over geven.

  Ook de kosten van een zogenaamd ‘niet-basispakket consult’ zijn bepaald door de NZa en worden eveneens per consult bij u in rekening gebracht.

  • Voor een intakegesprek (60 min.) en voor een behandelconsult (45/60 min.) wordt 117,33 euro gerekend.

  Afspraak annuleren

  Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Annuleren of verzetten kan telefonisch of per e-mail.

  • Bij annulering of verzetten van een afspraak binnen 24 uur wordt een vast tarief van 117,33 euro in rekening gebracht (ook bij overmacht, zoals bij verkeers- en weersomstandigheden of ziekte).

  N.B. Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien er wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

  Wet- en regelgeving

  Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

  Jolien Spoelstra werkt uitsluitend binnen de basis GGZ. U kunt behandeld worden binnen de basis GGZ wanneer er sprake is van een stoornis, maar de problematiek niet complex is en er geen sprake van risico is.

  We spreken van complex, wanneer de behandeling van de klachten wordt bemoeilijkt door andere stoornissen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, ernstige lichamelijke klachten of psychosociale problemen. We spreken van risico, wanneer er sprake is van geweld, verwaarlozing, zelfbeschadiging of de dreiging van suïcide. Wanneer de klachten complex zijn en/of er sprake is van risico, kunt u het best behandeld worden binnen de gespecialiseerde GGZ.

  Kwaliteitsstatuut

  Vanaf 1 januari 2017 is elke zorginstelling verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen en voor cliënten inzichtelijk te maken. Wilt u het kwaliteitsstatuut van Jolien Spoelstra inzien, vraag er dan naar bij uw behandelaar.

  BIG-register

  Jolien Spoelstra staat als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register (BIG nr. 59912423325). Kijk voor meer informatie op de website van het BIG-register.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Praktijk Jolien Spoelstra, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63540258, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Jolien Spoelstra met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Jolien Spoelstra persoonsgegevens verwerkt:
  • (potentiële) patiënten (hieronder vallen ook supervisanten en mensen in leertherapie);
  • bezoekers van de website www.jolienspoelstra.nl of www.jolienspoelstra.com;
  • evt. deelnemers aan bijeenkomsten van Jolien Spoelstra;
  • evt. sollicitanten, ingehuurde medewerkers of ingehuurde zzp-ers;
  • alle overige personen die met Jolien Spoelstra contact opnemen of van wie Jolien Spoelstra persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

  Verwerking van persoonsgegevens
  Jolien Spoelstra verwerkt persoonsgegevens die:
  • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Jolien Spoelstra zijn gegenereerd.

  Doeleinden verwerking
  Jolien Spoelstra verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  • het verbeteren van de website www.jolienspoelstra.nl en www.jolienspoelstra.com of het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

  Rechtsgrond
  Jolien Spoelstra verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

  Verwerkers
  Jolien Spoelstra kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Jolien Spoelstra persoonsgegevens verwerken. Jolien Spoelstra sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

  Persoonsgegevens delen met derden
  Jolien Spoelstra deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Jolien Spoelstra deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

  Uw behandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim, zoals in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staat beschreven, en is verplicht zich aan de Beroepscode voor Psychologen te houden. U kunt deze beroepscode vinden op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, of LVVP.

  Doorgifte buiten de EER
  Jolien Spoelstra geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jolien Spoelstra ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Bewaren van gegevens
  Jolien Spoelstra bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Jolien Spoelstra hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  • gegevens van medewerkers en zzp-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
  • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

  Wijzigingen privacystatement
  Jolien Spoelstra kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.jolienspoelstra.nl of www.jolienspoelstra.com gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

  Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Jolien Spoelstra te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@jolienspoelstra.nl. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk en met uw toestemming is gegeven door anderen, die bij de behandeling betrokken zijn. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke aantekeningen van de behandelaar.

  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Jolien Spoelstra persoonsgegevens verwerkt of anderszins, kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@jolienspoelstra.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Indien u een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar dan dient u dit in eerste instantie met uw behandelaar te bespreken. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u via de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, of LVVP, in contact worden gebracht met een klachtenfunctionaris. Indien bemiddeling via de klachtenfunctionaris geen oplossing biedt, kunt u uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of de burgerlijk rechter.

  In geval van crisis

  De praktijk is doorgaans geopend binnen kantoortijden op maandag, dinsdag en vrijdag.
  Wanneer er sprake is van crisis op een moment waarop de praktijk niet bereikbaar is, kunt u zich melden bij uw huisarts, de huisarstenpost of de crisisdienst. 

  LET OP! De praktijk is gesloten van 24 december 2022 tot 16 januari 2023.

  Praktijk Jolien Spoelstra

  Wilhelminastraat 53, 2011 VL Haarlem, Netherlands