Emotionally Focused Therapy – EFT

Emotionally Focused Therapy, of kortweg EFT, is een effectieve vorm van relatietherapie die ontwikkeld is door Sue Johnson. EFT is gebaseerd op de zogenaamde ‘hechtingstheorie’ die zegt dat niemand gemaakt is om alleen te zijn. Elk mens functioneert beter wanneer hij of zij een sterke connectie voelt met een ander die emotioneel beschikbaar en dichtbij is. In de veilige nabijheid van de ander kunnen we bijna alles aan!

In een relatie kunnen emoties soms echter hoog oplopen en wanneer dit gebeurt kan de nabijheid van onze geliefde helemaal niet veilig voelen. Partners maken soms pijnlijke opmerkingen richting elkaar of spreken soms juist helemaal niet meer. Stellen komen vaak vast te zitten in patronen, waarbij het gedrag van de één het gedrag van de ander versterkt en andersom. Vaak blijkt het te lastig voor mensen om deze dans te stoppen. Wanneer dit ook in uw relatie het geval is, dan kan een behandeling door middel van EFT helpen.

Tijdens een EFT-behandeling worden emoties als ingang gebruikt om uiteindelijk meer begrip voor elkaar te creëren. Vaak zit er pijn onder alle boosheid of de stilte. Alleen wanneer u in staat bent om uw partner te vertellen wat de oorzaak van uw pijn is en wat u graag anders zou willen, kan de ander hierin iets voor u betekenen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat beide partners bereid zijn om naar hun eigen emoties te kijken en hun kwetsbaarheden aan de ander te durven laten zien.

Tijdens een behandeling door middel van EFT identificeren we negatieve interactiepatronen die in de relatie zijn ontstaan. Bovendien wordt u geholpen om de emoties die u ervaart op een adequate manier aan de ander kenbaar te maken en om uw wensen helder te verwoorden. De communicatie tussen u en uw partner zal verbeteren en jullie zullen meer connectie ervaren.

Wanneer verbaal, fysiek of seksueel geweld een rol speelt in de relatie is EFT niet de juiste therapievorm. Het geweld zal dan eerst moeten stoppen. Een therapeut die ervaring heeft met de behandeling van huiselijk geweld kan dan helpen. Alleen wanneer het geweld gestopt is kan een EFT-behandeling helpen om de onderliggende relationele problemen aan te pakken.

Voor meer informatie over Emotionally Focused Therapy kunt u de website van de Stichting EFT Nederland en de website van de The International Centre of Excelence in Emotionally Focused Therapy, of ICEEFT, raadplegen. Jolien Spoelstra is geregistreerd als EFT-relatietherapeut.